تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - كلیپ های تصویری_رفع شبهات

ازدواج موقت در کتب اهل تسنن

[http://www.aparat.com/v/fcd3f775cd632f8e0759ad57f9b71bca64875]

حدیث دروغین در مورد متعه از شبکه ی وهابی کلمه

[http://www.aparat.com/v/6d4c3807541dd6c29a549a9b1130856c224679]

در بخش اول کارشناس وهابی ادعا میکند که عمر متعه را حرام نکرد و پیامبر متعه را حرام کرده بود و عمر فقط این حکم را بیان کرد! در بخش دوم اسناد موجود در منابع معتبر اهل سنت را میبینید که این پیامبر نبود که متعه را حرام کرد و عمر اینکار را کرد

[http://www.aparat.com/v/2aa37945a5b8d6a8bba736a8e0a4f90f67831]

آیا عقد موقت با فطرت زنان سازگار نیست ؟
[http://www.aparat.com/v/e09a0a2083ca253edb80920fc0cc43b956315]