تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - هجرت حضرت لوط (علیه السلام)همراه حضرت ابراهیم از سرزمین بابل به فلسطین

هنگامی كه حضرت ابراهیم (ع) از سرزمین بابل به سوی فلسطین هجرت كرد حضرت لوط (ع) و خواهرش ساره همراه حضرت ابراهیم (ع)هجرت نمودند و پس از ورود به مصر در آنجا یك نفر كنیز به نام هاجر بر تعدادشان افزوده شد و گروهی چهار نفری به فلسطین حركت نمودند.

ابراهیم و ساره و هاجر در بیابانی كنار راه عمومی یمن و شام و....سكنی گزیدند هركسی كه از آنجا می گذشت ابراهیم او را به توحید و آیین حق دعوت میكرد و خبر در آتش افكندن او و نسوختنش در دنیا شایع شده بود بعضی به او میگفتند :با آیین شاه(نمرود) مخالفت مكن زیرا او مخالفانش را می كشد اما ابراهیم به راه خود ادامه می داد.

یكی از كارهای ابراهیم این بود كه هر كس از كنار خیمه اش رد می شد او را مهمان میكرد و در محل سكونت او تا هفت فرسخ  شهرها و روستاهای پر از نعمت و درخت و میوه وجود داشت و وفور نعمت در همه جا به چشم می خورد و هر كس از مسافرین از این شهرها می گذشت بدون جلوگیری از میوه های درختان می خورد .

ابلیس كه در كمین انسانها است بخصوص اگر غرق در وفور نعمت باشند زودتر می تواند آنها را فریب داده و غافل سازد از عیش و نوش مردم استفاده كرد ه و به آنها لواط را یاد داد ننخستین بار خودش به صورت انسانی آماده شد كه با او لواط كنند و كمكم این كار زشت شایع وعادی گردید به طوری كه مردان به مردان و زنان به زنان اكتفا میكردند .

عده ای از مردم از این وضع بسیار پست ناراحت شده و به حضور ابراهیم (ع) آمدند و به او شكایت كردند ابراهیم حضرت لوط را به عنوان مبلغ به سوی آنها فرستاد تا آنها را نصیحت كند واز عواقب شوم این اعمال زشت بر حذر دارد.

لوط به سوی این قوم كه در شهرهای سدوم وعمورا وادوما و صاعورا و صابورا بودند روانه شد وچنانكه قبلا گفتیم ابراهیم در قسمت بلند فلسطین ولوط در قسمت پایین به فاصله هشت فرسخ قرار گرفتند آنها وقتی لوط را دیدند گفتند تو كیستی ؟ فرمود :من پسر خاله آبراهیم هستم همان ابراهیمی كه شاه نمرود او را به آتش افكند و او چند فرسخی نزدیك  شما است . و از خدا بترسید راه پاكی را بپیمایید این كارهای زشت را نكنید خدا شما را هلاك خواهد كرد گستاخی به خدا نكنید از او بترسید وخوددار باشید و خدا را از یاد نبرید .گاهی می شد كه مردی كه از آن دیار به سوی او می رفتند تا با او آن عمل زشت لواط را انجام دهندو حضرت لوط او را از دست آنها نجات می داد.
طبقه بندی: دانستنی ها، داستان و حکمت ها،