تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - چرا حد لواط قتل است؟
تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1391 | 02:41 ق.ظ | نویسنده : صادق

دو نفری كه شرم و حیاء را از دست داده و از عالم انسانیت سقوط كرده و در نتیجه انحراف جنسی در جلو چشم چهار مرد با تقوی با هم جمع شوند جز جرثمه فساد چیز دیگری نیستند و اگر زنده بمانند جامعه ای را آلوده و منحرف و یا به شكلی مانند خود خواهند ساخت چنان كه در قوم لوط در ابتدا شیطان یك نفر را به این گناه آلوده ساخت سپس آن بدبخت دیگران را به این گناه وادار كرد تا جائی كه در برابر چشم یك دیگر مردان با مردان و زنان با زنان جمع می شدند و نیز كسی كه پس از چنین گناهی بزرگ از كار خود پشیمان نشود و توبه نكند كفر و انكارش به خدا و سرای آخرت آشكار می شود و بالجمله چنین شخصی جز كشتن و سوختن او چاره دیگری نیست و نیز گوئیم :

برای این كه این گناه بزرگ در میان مسلمانان شایع نگردد كه در اثر اشاعه اهمیت و قبح آن از نظرها محو گردد در دین مبین اسلام با اینكه برای اثبات هر موضوعی گواهی دو مرد عادل كافی است اما در موضوع اثبات زنا و لواط به گواهی دو نفر یا سه نفر ثابت نمی شود بلكه بر آنها جایز نیست گواهی دادن و اگر گواهی دادند بر آنها حد قذف ( نسبت زنا یا لواط به مسلمان دادن ) جاری می شود. بلی اگر چهار مرد عدل با چشم خود دخول یا تفخیذ را ببینند می توانند گواهی دهند و به گواهی آنها ثابت می شود و حد فاعل و مفعول جاری می گردد به شرط این كه پیش از گواهی از كردار خود پشیمان و تادیب نشوند وگرنه حد ساقط می گردد.

و اما اقرار به این كه در شرع اسلام هر انسان بالغ عاقل از روی اختیار و عمد به موضوعی كه به زیان او است اگر یك مرتبه اقرار و اعتراف صریح كند ثابت می شود اما د موضوع زنا و لواط  تا سه مرتبه هم ثابت نمیشود مگر این كه چهار مرتبه تكرار كند و احتمال مزاح یا بیماری روانی یا چیز دیگر داده نشود. این سخت گیری برای آن است كه از اقرار دست بردارد و حد بر او جاری نشود و دانسته شود كه این گناه آنقدر بزرگ و مبغوض است كه هیچ مسلمانی به آن آلوده نمی گردد و اهمیت آن باقی بماند.

از این بیان دانسته می شود سر كراهت اقرار. توضیح مطلب آن كه اگر مسلمانی به گناه زنا یا لواط آلوده شد فاش كردن كردار ناروای خود و اقرار به آن مكروه است هر چند اگر نزد حاكم شرع چهار مرتبه اقرار كند و حد برای او جاری شود عذاب آخرتی قطعا ندارد و خداوند عادل جمع نخواهد فرمود بین عقوبت دنیوی و عذاب اخروی و گنه كار پس اجرا حد بر او قطعا از آن گناه پاك شده است اما بهتر آن است كه سر خود را فاش نكند و تنها با پروردگار این راز را در میان گذارد و از در توبه و تضرع به سوی او در آید و به راستی از كردار خود پشیمان و از شر مساری نزد پروردگار سوخته و گداخته و نالان باشد امید است كه خداوند به ناله های او ترحم فرموده و از آن آلودگی پاكش فرماید و البته باید تا آخر عمر بین خوف و رجاء باشد یعنی هم از عقوبت آخرت بترسد و هم امید به فضل و كرم الهی داشته باشد و به عبارت دیگر نه مغرور و بی درد و بی باكی باشد به مانند این كه اینكه كاری نكرده و گناه خود را كوچك شمرده و خود را پاك پنداشته باشد و نه یاس و نا امیدی او را بگیرد و خیال كند گناه او بزرگتر از آن است كه آمرزیده شود و از این روی خدا را نخواند و از او طلب آمرزش نكند و بزرگترین گناه همان ناامیدی از رحمت و رحمان بودن خداست. پس عزیزان توبه كنید كه خداوند سخت مهربان است.

شریعت های آسمانی متفقا با این خوی نكوهیده به مبارزه پرداخته اند زیرا اساس بقاء اجتماع تناسل است و لواط مانع از آن است و در نتیجه این عمل منكر اجتماع را در معرض فساد و زوال قرار می دهد به علاوه ارتكاب این عمل موجب می شود كه روح مردانگی كودك از میان برود و سر انجام از قیام به وظائف حیاتی و اجتماعی كه مستلزم داشتن روخ مردانگی حقیقی است عاجز ماند و صدمه ای عظیم از این راه متوجه اجتماع شود زیرا برای آنكه تناسل براساس صحیح انجام شود لازم است كه مرد وزن در جهت رجولیت و انوثیت كامل و صحیح باشند و لواط یا نسل را از میان می برد و یا آن را ضعیف می سازد.   طبقه بندی: همجنسگرایی، دانستنی ها، احکام و مسائل شرعی،