تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - گفتگوی حضرت ابراهیم با فرشتگان عذاب
تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1391 | 02:28 ق.ظ | نویسنده : صادق

به فرمان خدا نه یا یازده نفر از فرشتگان مقرب خداوند كه جبرئیل در میانشان بود از سوی خدا برای انجام دو ماموریت به زمین آمدند : نخست برای مژده دادن به ابراهیم (ع) كه به زودی از ساره دارای پسری به نام اسحاق خواهی شد و دومین خبر عذاب رسانی به قوم لوط

وقتی كه این فرشتگان نزد ابراهیم (ع) آمدند و بشارت خود را دادند ماموریت دوم خود را به ابراهیم (ع) گفتند ابراهیم (ع) در این مورد با آن فرشتگان به گفتگو نشست زیرا دل مهربان حضرت ابراهیم (ع) می تپید وبا خود می گفت : شاید روزنه امید برای اصلاح قوم لوط باشد از این رو طبق بعضی از روایات ابراهیم به فرشتگان گفت : اگر در میان قوم صد نفر از مومنان باشد آیا باز هم بر آنها عذاب میرسانی ؟

فرشتگان : نه

ابراهیم : اگر پنجاه نفر باشند چه طور؟

فرشتگان : نه

ابراهیم : اگر یك نفر مومن باشد چه طور؟

فرشتگان : قطعا لوط در میان آنها نیست ما به او و خاندانش آگاه تریم  لوط و خاندان با ایمانش جز همسرش را نجات خواهیم داد . وقتی كه برای ابراهیم عذاب قوم لوط قطعی شد دیگر هیچ نگفت و تسلیم فرمان خدا شد.

و در بعضی از روایات آمده :ابراهیم به جبرئیل گفت : در این باره به خدا مراجعه كن و توضیح بخواه خداوند در همان لحظه به ابراهیم وحی كرد: (( ابراهیم از این گفتگوها دوری كن فرمان خدا صادر شده و آن فرشتگان مامور عذاب حتمی قوم لوط هستند كه در آن هیچ شفاعتی مقبول نیست))

دل مهربان ابراهیم آرام گرفت و فرمان خدا وجود او را كه سراسر تسلیم بود اطمینان بخشید. طبقه بندی: داستان و حکمت ها، احادیث،