تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - شیطان و تعلیم همجنس بازی
تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1391 | 02:11 ق.ظ | نویسنده : صادق

نه اینكه شیطان با خود لواط می كند بلكه او معلم و تعلیم دهنده لواط و مساحقه (همجنس بازی مرد با مرد و زن با زن) تا زمان حضرت لوط كسی همجنس بازی را نمی دانست و اول كسی كه آن را به قوم لوط تعلیم داد شیطان بود.

امام باقر (علیه السلام ) در این بره می فرماید :قوم لوط بهترین خلق خدا بودند و یكی از كارهای نیك آنان این بود كه در انجام كار خیر متحد بودند و همه اقدام به آن می كردند.

شیطان به كارهای نیك آنان حسد برد و برای به انحراف كشیدن آنان سعی فراوانی نمود و پی فرصت می گشت تا اینكه به فكر افتاد اول باید زراعت و كشاورزی مردم را خراب كند و میوه های آنان را تباه نماید وبه چنین كاری مشغول شد.

مردم هر صبح كه به باغ و مزرعه خود میرفتند مشاهده میكردند زمین شان خراب و میوه ها یشان تباه شده است.

مردم باهم گفتند: باید كمین كنیم و آن كسی كه زراعت ما را خراب میكند شناسایی نماییم و مجازاتش كنیم. وقتی كه كمین كردند دیدند پسر جوانی زیبا و خوش رو و خوش لباس آمد و مشغول خراب كردن زراعت و میوه های آنان شده. مردم او را دسگیر كرده و گفتند: ای جوان آیا تو زراعت ما را خراب می كنی و حاصل ما را تباه  می كنی؟

او با كمال جرئت و شجاعت گفت : بلی من هستم كه هر شب باعث خرابی زمین و از بین بردن محصول شما می شوم .

مردم همه متفق شدند كه باید این خرابكار را به قتل برسانند و او را به شخصی سپردند كه شب را از او نگه داری كند و فردا صبح جمع شوند او را اعدام كنند. آن شخص جوان را به خانه برد و در رختخابی در اتاق خود خواباند.

نیمه شب آن جوان شروع به فریاد و گریه نمود و به صاحب خانه گفت : من هر شب روی شكم پدرم می خوابیدم وامشب تنها هستم و می ترسم " صاحب خانه كه بی خبر از همه جا گفت : نترس بیا و امشب هم روی شكم من بخواب آن ملعون با صاحب خانه كاری كرد كه او را مجبور به لواط نمود اول دستور داد كه صاحب خانه با او لواط كند و بعد هم خود با صاحب خانه لواط كرد و فرار نمود.


صبح مردم جمع شدند كه آن جوان خراب كار اعدام كنند صاحب خانه داستان شب گذشته را برای آنان تعریف كرد.

و از آن پس مردم هم این عمل را یاد گرفته وبا همدیگر انجام دادند وكار به جایی رسید كه زنان خود را رها كرده و هر كس كه وارد شهرشان می شد با او همین عمل زشت لواط را انجام میدادند.

وقتی شیطان فهمید كه مردم با این عمل زشت عادت كرده اند و دیگر سراغ زنان نمی روند به فكر افتاد كه زنان آنها را نیز منحرف كند.

در اینجا خود را به شكل دختری زیبا درآورد وپیش زنان آنها رفت و گفت شنیده ام مردان شما زنان خود را رها كرده اند و با هم عمل زشت لواط انجام میدهند.

گفت : بلی چنین است و مدت ها است كه مردان ما دیگر سراغ زنانشان نمی آیند و به عمل زناشویی با ما را ترك كردند.

بعد گفت : حال كه مردان شما باهم عمل لواط انجام میدهند شما زنان هم با یكدیگر عمل مساحقه ( همجنس بازی زن با زن ) را انجام دهید و بعد از آن كه زنان هم به این عمل عادت كردند وبه موعظه های حضرت لوط (ع) گوش ندادند .خداوند بر آنها عذابی سخت گرفتار كرد. كه در ادامه مطلب در وبلاگ موجود است.   طبقه بندی: همجنسگرایی، داستان و حکمت ها، احادیث،