تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - همجنسگرایی و همجنس بازی
تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1391 | 06:42 ق.ظ | نویسنده : صادق
یکی از انحرافاتی که متاسفانه در این جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، جامعه ای که از همه طرف مورد تهاجم دشمنان داخلی و خارجی از طریق تبلیغات از رسانه ها، ماهواره ها، سی دی ها، کتاب های رمان دارد به جوان ایرانی حمله می شود و این جوان را دارد از پای در می آورد و وارد منجلاب فسادی کرده به نام همجنس بازی و همجنس گرایی می باشد که این عمل در بعضی از زنان و مردان وجود دارد. که در مردان به آن لواط و در زنان به آن مساحقه می گویند. در این مقاله سعی شده که راههای مبتلا شدن به این پدیده خطرناک مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راههای جلوگیری از این فعل، از روایات و منظر و دید جامعه شناسی مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است امید است که مقوبل درگاه احدیت واقع شود.
واژگان کلیدی
لواط، همجنس بازی، همجنس گرایی، مساحقه، حد
از آنجایی که قوانین اسلام برای بشر قوانینی تشریعی و تکوینی می باشد. و خلقت موجودات بر دو گونه است: گونه¬ی اول: مبنی بر تولد است و آنها حیواناتی هستند که خلقت آنها دو (نر و ماده) لازم ندارد بلکه روی عواملی آفریده می شوند بدون اینکه احتیاج به جفت دیگری داشته باشند. گونه¬ی دوم: مبنی بر توالد است مثل انسان که خلقت آنها مبنی بر جفت گیری است خدا در این رقم حیوانات ماده ای به نام منی یا نطفه خلق کرده است هم در نر و هم در ماده و این دو ماده با هم مخلوط می شوند و تولید مثل می کنند و اگر این دو ماده نباشند نسل آن حیوان منقطع می شود و برای این دو ماده در نر جای معین و مشخص قرار داده و در ماده هم همینطور و نیز محل معین و مشخصی برای اختلات این دو ماده قرار داده و بعد از اختلال هم جای معین و مشخصی برای نشو و نما قرار داده تا آن وقت که «مثل» از نظر خلقت کامل شود و غرض از خلقت این دو ماده (تولید مثل) بدست آید.این: عالم خلقت تکوینی حیوانات توالدی هستند و اگر یکی از این مراتب جا به جا شود این نطفه که خدا خلق کرده برای بقاء نسل ضایع می شود. در حیوانات دیگر غیر انسان چون عقل ندارند عالم تشریع ندارند اما انسان چون عقل دارد علاوه بر عالم تکوین عالم تشریع هم دارد و عالم تشریع هم مثل عالم تکوین است و به اندازه سر سوزنی نباید جا به جا شود. اگر جابجا شد غرض از خلقت (تولید مثل) ضایع و کان لم یکن می شود انسان مسئول است و در عالم ازدواج اگر به همان ترتیب که درعالم تکوین گفته شد (البته با مجوز شرعی) رفتار شد غرض از خلقت (تولید مثل) تضییع نشده و انسان مسئول نیست و الا ( اگر جابجا شد) مثل مساحقه و لواط و استمناء شد انسان مسئول است چون نطفه که خدا خلق کرده برای بقاء نسل آن را ضایع و کان لم یکن کرده علاوه می شود بر اینها عدم تمایل به جنس مخالف و تولید امراض گوناگون و عقیم شدن چون نطفه در غیر محل ریخته می شود و اسلام در مورد لواط مجازات سنگینی قرار داده حتی تا سر حد اعدام.و در اینجا ما به راههای پیشگیری از این اعمال شنیع می پردازیم و مورد بحث و بررسی قرار داده این این امور خطرناک را برای فردی که وارد آن صحنه شود و خود را به آن آلوده نماید و از راه روایات و جامعه شناسی و دیگر طرق دیگری به این مبحث پرداخته ایم و زمینه ای مبتلا شدن به آن و راههای جلوگیری از آن بیان نموده ایم و راههای صحیح ارضای میل جنسی اشاره شده است..