تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - فلسفه همجنسگرایی
تاریخ : چهارشنبه 18 مرداد 1391 | 06:40 ق.ظ | نویسنده : صادق
 
گـر چـه در دنـیـاى غـرب که آلودگیهاى جنسى فوق العاده زیاد است ، این گونه زشتیها مـورد تـنـفر نیست و حتى شنیده مى شود در بعضى از کشورها همانند انگلستان طبق قانونى که با کمال وقاحت از پارلمان گذشته این موضوع جواز قـانـونـى پیدا کرده !! ولى شیوع این گونه زشتیها هرگز از قبح آن نمى کاهد و مفاسد اخلاقى و روانى و اجتماعى آن در جاى خود ثابت است .گـاهـى بعضى از پیروان مکتب مادى که اینگونه آلودگیها را دارند براى توجیه عملشان مى گویند ما هیچگونه منع طبى براى آن سراغ نداریم !.ولى آنها فراموش کرده اند کـه اصولا هر گونه انحراف جنسى در تمام روحیات و ساختمان وجود انسان اثر مى گذارد و تعادل او را بر هم مى زند.توضیح اینکه: انسان بـه صورت طبیعى و سالم تمایل جنسى به جنس مخالف دارد و این تمایل از ریشه دارترین غرائز انسان و ضامن بقاء نسل او است .هـر گـونـه کـارى کـه تـمـایـل را از مـسیر طبیعیش منحرف سازد، یکنوع بیمارى و انحراف روانى در انسان ایجاد مى کند.