تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - آیا شما قبول می کنید
تاریخ : پنجشنبه 22 تیر 1391 | 06:07 ق.ظ | نویسنده : صادق

آیا شما قبول می کنید که کسی با خواهر یا مادر شما متعه کند


وسیله هر كسی كه از پاسخ عاجز شده و در ردّ ادلّه و نص فرو مانده ، آن است كه مانند شناگرِ در حال غرق ، دست و پا میزند و منطق و برهان واستدلال را فراموش می كند.

 در اینجا نیز ( چنین انسان ) به كسانی كه متعه را جایز میدانند خطاب میكند و میگوید: آیا شما دوست دارید كه زنانتان متعه شوند ؟!


 پس این نهایت چیزی است كه عاجز و ناتوان به آن استدلال میكند و گویا آن را جواب كوبندهای كه بالاتر از آن جوابی وجود ندارد می شمارد ، گویی پیروزی بزرگی نصیبش شده و دشمن را با این شیوه سخن ، از پاسخ دادن عاجز كرده است! و خصم نیز نمیتواند جواب او را بدهد.


 بعضی از مخالفین جواز متعه ، در گفتگوهای خود به این حربه روی آورده&rlmاند ؛ مانند عبداللَّه بن معمر ( عمر ) لیثی و ابو حنیفه و متن گفتگوی آنها چنین است:


  1 - گفتگو میان امام باقر علیه السلام و لیثی&rlm :


 آبی گوید: روایت شده كه عبداللَّه بن معمر لیثی به امام باقرعلیه السلام عرض كرد: به من گفته&rlmاند كه شما به ( حلّیت ) متعه فتوا می&rlmدهید ؟ حضرت فرمود: خداوند آن را در كتابش حلال شمرده و پیامبرصلی الله علیه وآله نیز آن را سنت خویش قرار داده و اصحاب او نیز به آن عمل كرده&rlmاند.


 عبداللَّه گفت: ولی عمر آن را نهی كرده است.


 امام باقرعلیه السلام فرمود: پس تو به اعتقاد صاحبت عمل كن! و من نیز به فرمایش رسول خداصلی الله علیه وآله عمل می&rlmكنم.


 عبداللَّه گفت: آیا خوشحال می&rlmشوی اگر دختران شما مورد متعه واقع شوند ؟


 امام فرمود: چرا نام دختران را به میان می&rlmآوری ای احمق ؟ آن كسی&rlmكه در كتابش متعه را حلال شمرده و برای بندگانش مباح قرار داده ، از تو و آن كس كه بی جهت از متعه نهی می&rlm كنید غیرت &rlmمندتر است و دیگر اینكه آیا می &rlmپسندی و خوشحال می&rlmشوی كه دخترانت به ازدواج حائك ( بافنده و جولا ) در آیند ؟


 گفت: نه.


 فرمود: چرا حلال خدا را حرام می&rlmشماری ؟


 گفت: نه حرام نمی &rlmشمارم. ولی آن مرد هم شأن من نیست.


 حضرت فرمود: خداوند نیز انجام آن را پسندیده و به آن ترغیب و تشویق نموده و به انجام دهنده آن حوری بهشتی تزویج می &rlmكند. آیا تو از آنچه خداوند رغبت دارد دوری می&rlm جویی ؟ و از آنچه هم &rlmشأن حوری بهشتی است كبر و تجاوز می &rlmكنی ؟

 عبداللَّه خندید و گفت: سینه&rlmهای شما ریشه درخت&rlmهای علم است كه میوه&rlmهای آن برای شما و برگهای آن برای مردم است.

نثر الدرر ، ج&rlm1 ، ص&rlm344 ؛ الهیئة المصریة العامة للكتاب ، كشف الغمة ، ص&rlm362 ؛ بحارالانوار ، ج&rlm46 ، ص&rlm356 گفتنی است ، كلینی آن را روایت كرده و مجلسی نیز سند آن را نیكو دانسته و در آن بعد از جمله او كه گفت: آیا خوشحال می&rlmشوی كه... آمده است: امام باقرعلیه السلام هنگامی&rlmكه سخن از زنان و دختران به میان آورد ، از او روی گرداند.


كافی ، ج&rlm5 ، ص&rlm445 ، ح&rlm4 ، تهذیب الاخبار ، ج 7 ، ص 250 ، ح 6 ، وسائل الشیعه ، ج&rlm21 ، ص&rlm6 ، باب 1 ، ح&rlm4 ؛ بحار الانوار ، ج&rlm100 ، ص 217 ؛ مستدرك الوسائل ، ج&rlm14 ، ص&rlm449 ، باب 1 ، ح&rlm11 ؛ مرآة العقول ، ج&rlm20 ، ص&rlm229


  2 - گفتگو میان ابو حنیفه و مؤمن طاق&rlm :


 مرحوم كلینی می&rlmگوید: علی بن ابراهیم گفته است: ابو حنیفه از ابوجعفر محمد بن نعمان صاحب طاق پرسید: ای ابو جعفر ، در مورد متعه چه می&rlmگویی ؟ آیا آن را حلال می &rlmدانی ؟ گفت: آری.


 گفت: پس چرا زنانت را از اینكه متعه شوند و ( برایت ) درآمد كسب كنند ، باز می&rlm داری؟


 ابو جعفر پاسخ داد: چنین نیست كه در هر چیزی شوق و رغبتی باشد ، هر چند در شمار حلالها است. مردم اندازه&rlm ها و مراتبی دارند و اندازه&rlm های خود را نگه می&rlm دارند ، ولی ای ابو حنیفه ، در مورد نبیذ ( شراب ) چه می&rlmگویی ، آیا حلال است ؟ گفت: آری.


 گفت: پس چرا زنانت را در مغازه&rlmهای شراب فروشی قرار نمی&rlmدهی تا برایت درآمد كسب كنند ؟


 ابو حنیفه گفت: یكی در برابر یكی ، ولی پاسخ تو محكم &rlmتر بود.


 آنگاه گفت: ای ابو جعفر. آیه&rlmای كه در « سَأَلَ سائِلٌ » ( سوره معارج آیه292) است ، به حرمت متعه حكم می &rlmكند و روایت از پیامبرصلی الله علیه وآله نیز به نسخ آیه وارد شده است.


 ابو جعفر پاسخ داد: سوره « سَأَلَ سائِلٌ » مكی است و آیه متعه مدنی است. و روایت تو نیز شاذّ و نادر است.


 در این هنگام ابو حنیفه گفت: آیه میراث نیز به نسخ متعه دلالت می&rlmكند.


 ابو جعفر گفت: این نكاح ( متعه ) بدون ارث است.


 ابو حنیفه گفت: چنین چیزی چگونه ممكن است ؟ ( كه ازدواج بدون ارث واقع شود ؟ )


 ابو جعفر پاسخ داد: اگر مردی از مسلمانان با زنی از اهل كتاب ازدواج كند و آنگاه آن مرد بمیرد ، در مورد آن زن چه می &rlmگویی ؟


 گفت: آن زن اهل كتاب از مرد مسلمان ارث نمی &rlmبرد.


 گفت: پس ازدواج بدون میراث هم وجود دارد.


 آنگاه از هم جدا شدند... .


  الکافی ج 5 ص 450 أبواب المتعة


خداوند همه ما را از کسانی قرار دهد که به خاطر امیال شخصی و اغراض نفسی حلال خدا را حرام نمی نمایند و حرام خدا را حلال نمی نمایند .