تبلیغات
وبلاگicon
ازدواج موقت - متعه در خیبر نسخ شد؟
تاریخ : پنجشنبه 22 تیر 1391 | 06:06 ق.ظ | نویسنده : صادق

آیا صحیح است که امیر مومنان فرموده اند متعه در خیبر نسخ شد؟


حال که بحث عدم نسخ ثابت شد بابد گفت که عده ای از مدافعین خلیفه دوم ، برای حفظ آبروی وی ، روایتی وضع کرده و در آن می گویند که امیر مومنان علیه السلام فرمودند که رسول خدا در خیبر از متعه نساء منع فرمودند !!! و حتی این روایت را در صحیح بخاری ومسلم  نیز آورده اند!!!


  صحیح بخاری ج4 ص1544 کتاب المغازی باب غزوة خیبر - صحیح مسلم ج2 ص1027باب نکاح المتعه


 لذا مناسب است برای تکمیل بحث در مورد نهی از متعه در خیبر - که ایشان آن را ادعا می کنند-  به کلام علمای اهل سنت اشاره کنیم:


پاسخ این روایت :


مع ما وقع فی خیبر من الكلام حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهی یوم خیبر غلط والسهیلی أنه شیء لا یعرفه أحد من أه  السیر ولا رواة الأثر


   لاوه بر این ( که تحریم متعه روایات صحیح و صریحی ندارد جز روایت خیبر )، در ماجرای خیبر نیز اشکال شده است . حتی ابن عبد البر اعتقاد داشته که ذکر نهی در روز خیبر ( از متعه در آن روایت ) غلط است . و سهیلی چنین اعتقاد داشته است که آن ( نهی از متع در روز خیبر) مطلبی است که هیچ یک از صاحبان سیره و راویان روایت آن را نمی شناسند!!!


شرح الزرقانی ج3 ص198


  همین مطلب را در عمدة القاری ج17/ص247 و نصب الرایة ج3/ص 178 آورده اند  و در همه آنها گفته اند که ظاهرا اشتباه از راوی یعنی زهری بوده است .


و به همین دلیل چنین به نظر می رسد که روایتی که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در خیبر از متعه نهی نمودند ، جزو روایات مجعوله است ؛ که بعد از نهی عمر از متعه  و برای توجیه کلام وی صورت گرفته است .